– Thuisfront van veteranen –

De naam voor mijn Kindercoach-praktijk komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is een verwijzing naar de doelgroep waarmee ik mij verbonden voel: het thuisfront van veteranen.

Uit eigen ervaring weet ik hoe groot de impact van een hoog risico-beroep kan zijn op het thuisfront. Op het werk opgebouwde spanning komt vaak thuis tot uiting. Niet alleen spanning kan zich opbouwen, maar ook de adrenaline, het gevoel van machteloosheid, angst of verdriet. Dat kan zich uiten in explosief gedrag, terruggetrokken gedrag, stemmingswisselingen, verslavingsgedrag e.a. en dat heeft impact op een het gezin. Niet alleen de veteraan heeft behoefte aan goede begeleiding, ook de (ex-)partner en kinderen verdienen toegewijde zorg. 

Ik voelde me als partner vaak eenzaam en onbegrepen. Ik vond het lastig om mijn verhaal te delen, uit schaamte- en schuldgevoelens en uit loyaliteit. Ik had behoefte aan een ervaringsdeskundige, iemand die zou begrijpen hoe mijn thuissituatie was en bij wie ik mij veilig genoeg voelde om eerlijk mijn verhaal te durven delen. 

Dat was voor mij de drijfveer om te starten met de opleiding tot kindercoach. Ik wil graag van betekenis zijn voor kinderen die worden geconfronteerd met oplopende spanningen in hun directe omgeving, bijvoorbeeld als gevolg van burn-out gerelateerde klachten van één van de ouders, posttraumatische stress, een scheiding, verslaving, ziekte of verlies van een dierbare e.a. Er is ruimte voor alles wat zich aandient tijdens de coachsessies.